Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần - Mã CK : EMS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam7,705,95984.1
Công ty Cổ phần Hacisco753,1668.2
Vũ Thị Mai Hồng3,5360.0
Trần Anh Tuấn2,9270.0
Phạm Tất Thành5950.0
Nguyễn Thị Thanh Tâm2390.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : EMS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD