Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng - Mã CK : DVC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH Vận tải Hà Phương1,291,36421.4
Hà Văn Tiến691,51811.4
Đào Thị Tâm324,7015.4
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu321,6505.3
Lê Thị Tính100,0001.7
Nguyễn Đức Anh100,0001.7
Nguyễn Minh Hường97,0011.6
Nguyễn Minh Trang68,4601.1
Hà Văn Tâm61,0001.0
Hà Thị Thảo60,0001.0
Hà Thị Tú32,0000.5
Hà Thị Thịnh25,0000.4
Phạm Bích Hạnh24,0000.4
Trần Thị Hồng23,5020.4
Nguyễn Thị Bảy22,2000.4
Nguyễn Thế Anh17,0000.3
Hà Minh Tân16,0000.3
Hà Thị Thanh10,0000.2
Trần Văn Luận10,0000.2
Vũ Tiến Trung7,0000.1
Nguyễn Thị Thúy Nga4,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DVC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đào Thị TâmPhó Chủ tịch HĐQTMua322,2012,5002,50018/08/2017324,701
Đào Thị TâmPhó Chủ tịch HĐQTMua321,0001,2011,20107/08/2017322,201
Đào Thị TâmPhó Chủ tịch HĐQTMua320,0001,0001,00019/04/2017321,000
Đào Thị TâmPhó Chủ tịch HĐQTMua238,4202,7452,74508/11/2016241,165
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á ChâuCổ đông lớnMua00321,65017/11/2014321,650
Đào Thị TâmỦy viên HĐQTMua238,04437637628/04/2014238,420
Đào Thị TâmỦy viên HĐQTMua233,3714,6734,67323/04/2014238,044
Phạm Bích HạnhTrưởng BKSMua9,00015,00015,00027/02/201424,000
Trần Thị HồngThành viên BKSMua8,45215,84315,05025/02/201423,502
Đào Thị TâmỦy viên HĐQTMua232,1981,1731,17324/01/2014233,371
Đào Thị TâmỦy viên HĐQTMua174,19860,00058,00016/01/2014232,198
1