Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc - Mã CK : DTL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Thanh Nghĩa29,220,21348.2
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức11,052,35918.2
Nguyễn Thị Bích Liên7,899,95213.0
Nguyễn Thanh Loan6,244,37810.3
Nguyễn Thanh Dung2,573,9904.2
Công ty Chứng Khoán Sài Gòn1,593,1802.6
Công ty Chứng khoán Âu Việt170,0000.3
Lê Bá Phương137,5000.2
Phan Minh Hiển16,0000.0
Đoàn Thị Mỹ Hồng10,0000.0
Lê Hồng Nhung1,3200.0
Nguyễn Quang Quảng6250.0
Lê Anh Thi5000.0
Phan Quỳnh Diễm Châu330.0
Đoàn Thị Bích Thúy300.0
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre30.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DTL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,100,979500,000-48,62003/02/201811,052,359
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,144,439500,000-43,46020/12/201711,100,979
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,177,209500,000-32,77024/11/201711,144,439
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,227,119500,000-49,91020/10/201711,177,209
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,245,189500,000-18,07014/09/201711,227,119
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,301,909500,000-56,72009/08/201711,245,189
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,336,129500,000-34,22004/07/201711,301,909
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,374,129500,000-38,00026/05/201711,336,129
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,390,109500,000-15,98019/04/201711,374,129
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,410,339500,000-20,23014/03/201711,390,109
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,421,639500,000-11,30025/01/201711,410,339
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,436,439500,000-14,80024/12/201611,421,639
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,582,339500,000-145,90018/11/201611,436,439
Đoàn Thị Bích ThúyTrưởng BKSBán1,4301,400-1,40011/11/201630
Lâm Thị Kim PhượngPhó TGĐBán5,5005,500-5,50017/10/20160
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,624,639500,000-42,30015/10/201611,582,339
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,654,169500,000-29,53026/08/201611,624,639
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnBán11,883,279500,000-229,11022/07/201611,654,169
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnMua11,864,629500,00018,65010/06/201611,883,279
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcCổ đông lớnMua11,548,5090174,82031/03/201611,723,329