Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng - Mã CK : DSC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Việt Nam Equity3,827,75063.8
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng932,40015.5
Nguyễn Phú Đông Hà162,1002.7
Trịnh Hải Hoàn64,9001.1
Nguyễn Quang Trung40,0000.7
Nguyễn Ngọc Quang20,1500.3
Phạm Thị Hồng Hoa19,0000.3
Nguyễn Nam Thùy12,0000.2
Nguyễn Ngọc Mân7,0500.1
Nguyễn Vũ Thành3,9000.1
Phan Thành Nghiệp1500.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DSC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngCổ đông lớnBán932,400332,400002/05/20180
Nguyễn Ngọc MânTrưởng BKSMua01,5001,50028/03/20181,500
Nguyễn Nam ThùyTV BKSMua2,00030,00010,00022/03/201812,000
Nguyễn Nam ThùyTV BKSMua19,0005,000024/04/20180
Công ty Cổ phần Việt Nam EquityCổ đông lớnBán3,827,750227,750024/04/20180
Nguyễn Ngọc QuangTV HĐQT/Phó TGĐBán166,50066,500-66,50016/03/2018100,000
Trịnh Hải HoànTV HĐQTBán64,90064,900018/04/20180
Nguyễn Phú Đông HàChủ tịch HĐQTBán162,100162,100018/04/20180
Nguyễn Quang TrungPhó Chủ tịch HĐQTBán160,000120,000-120,00007/03/201840,000
Nguyễn Vũ ThànhTV HĐQT/TGĐMua0400,000002/02/20180
Nguyễn Nam ThùyTV BKSMua030,0002,00002/02/20182,000
Nguyễn Ngọc MânTrưởng BKSMua6,05050,0001,00002/02/20187,050
Công ty Cổ phần Việt Nam EquityCổ đông lớnMua3,827,750400,000002/02/20183,827,750
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngCổ đông lớnBán1,232,400300,000-300,00026/01/2018932,400
1