Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn - Mã CK : DPS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Thanh Thùy Minh4,192,50013.5
Trần Thanh Sang1,435,4184.6
Trần Thị Vân Anh1,430,6404.6
Bùi Thị Thanh Chuyên1,422,2004.6
Chu Duy Thọ1,215,1003.9
Nguyễn Quang Nguyên1,019,0213.3
Phạm Hồng Nhung882,6002.8
Nguyễn Quang Tiến804,0002.6
Phạm Quỳnh Anh739,6002.4
Nguyễn Thị Hằng689,1202.2
Nguyễn Ngọc Lâm683,4002.2
Nguyễn Thị Liên492,0001.6
Lê Tiến Dũng84,9180.3
Nguyễn Ngọc Tú84,9180.3
Tạ Thị Ánh50,0000.2
Nguyễn Thị Ngọc1,0000.0
Trịnh Thị Như Quỳnh1,0000.0
Phạm Thị Thanh Thủy5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DPS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trần Thanh SangCổ đông lớnBán1,645,4180-210,00008/03/20181,435,418
Trần Thanh SangCổ đông lớnBán1,844,2180-58,80002/02/20181,785,418
Trần Thanh SangCổ đông lớnBán2,544,6180-463,10010/01/20182,081,518
Lê Tiến DũngThành viên HĐQT/TGĐBán277,890192,972-192,97211/08/201784,918
Nguyễn Ngọc TúThành viên HĐQTBán343,918259,000-259,00001/08/201784,918
Nguyễn Quang NguyênChủ tịch HĐQT/TV HĐQTBán1,274,021255,000-255,00001/08/20171,019,021
Nguyễn Thanh Thùy MinhCổ đông lớnBán4,370,5000-178,00012/04/20174,192,500
Nguyễn Thanh Thùy MinhCổ đông lớnMua4,265,5000105,00011/04/20174,370,500
Nguyễn Thanh Thùy MinhCổ đông lớnMua3,933,5000167,00005/04/20174,100,500
Nguyễn Quang NguyênChủ tịch HĐQT/TV HĐQTMua964,8001,000,000255,00012/12/20161,219,800
Lê Tiến DũngThành viên HĐQT/TGĐMua80,4001,000,000013/01/20170
Nguyễn Ngọc TúThành viên HĐQTMua80,4001,000,000013/01/20170
Bùi Thị Thanh ChuyênCổ đông lớnBán1,462,2000-40,00011/10/20161,422,200
Bùi Thị Thanh ChuyênCổ đông lớnBán2,052,2000-590,00010/10/20161,462,200
Bùi Thị Thanh ChuyênCổ đông lớnMua1,947,9000159,30028/09/20162,107,200
Bùi Thị Thanh ChuyênCổ đông lớnMua1,679,9000288,00027/09/20161,967,900
Trần Thanh SangCổ đông lớnMua2,168,4200336,00023/09/20162,504,420
Trần Thanh SangCổ đông lớnMua1,782,3200386,10022/09/20162,168,420
Trần Thanh SangCổ đông lớnMua1,437,0200345,30021/09/20161,782,320
Bùi Thị Thanh ChuyênCổ đông lớnMua1,425,7000404,20026/09/20161,829,900
12