Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - Mã CK : DP1

TênSLCPTỷ lệ (%)
Lê Thị Kim Ánh518,8002.5
Nguyễn Thành Lâm300,4001.4
Phạm Hoàng Minh20,0000.1
Vũ Thị Mỹ Hằng6,7000.0
Đặng Thị Nga3,6000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DP1 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD