Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai - Mã CK : DNW

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp63,989,10064.0
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một15,780,83315.8
Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Môi trường Bình Dương15,000,00015.0
Nguyễn Văn Bính35,7000.0
Phan Hùng35,2000.0
Nguyễn Thu Oanh28,8000.0
Nguyễn Tấn Dũng14,6000.0
Lê Duy Diệp5,5000.0
Nguyễn Xuân Thỉnh5,2000.0
Vũ Văn Học4,9000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DNW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu MộtCổ đông lớnBán16,110,833330,000-330,00028/04/201715,780,833
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu MộtCổ đông lớnBán16,110,833330,000019/05/20170
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu MộtCổ đông lớnMua9,350,0007,000,0006,760,83314/10/201616,110,833
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnBán6,760,8330-6,760,83312/10/20160
1