Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng - Mã CK : DNS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Bảo Giang7,002,49332.4
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần6,730,10931.2
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép An Hưng Tường5,355,04324.8
Đinh Xuân Đức305,3991.4
Huỳnh Trung Quang143,7500.7
Nguyễn Văn Chánh70,6630.3
Nguyễn Xuân Bình45,2810.2

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DNS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép An Hưng TườngCổ đông lớnMua3,493,6401,861,4031,861,40327/12/20165,355,043
Nguyễn Bảo GiangChủ tịch HĐQTBán790,970790,970-790,97027/12/20160
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhân LạcCổ đông lớnBán353,644353,644-353,64427/12/20160
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhân LạcCổ đông lớnMua353,6443,493,640025/07/2014353,644
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép An Hưng TườngCổ đông lớnBán3,493,6403,493,640011/07/20143,493,640
Huỳnh Thị Quỳnh ThưPhó TGĐBán1,022,964231,994-231,99425/06/2014790,970
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhân LạcCổ đông lớnMua63,250290,394290,39425/06/2014353,644
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhân LạcCổ đông lớnMua063,25063,25012/06/201363,250
Nguyễn Bảo GiangChủ tịch HĐQTMua063,250031/05/20130
Huỳnh Thị Quỳnh ThưPhó TGĐMua405,20032,40032,40028/03/2012437,600
Huỳnh Thị Quỳnh ThưPhó TGĐMua378,950500,000013/01/2012378,950
Huỳnh Thị Quỳnh ThưPhó TGĐBán588,950210,000-183,75005/12/2011405,200
1