Công ty Cổ phần Điện nước An Giang - Mã CK : DNA

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang43,853,30090.1
Trần Thị Thanh Tuyền118,8000.2
Lê Việt Anh114,4000.2
Trần Thanh Hoàng103,4000.2
Bùi Thị Nguyệt46,4000.1
Lương Văn Bạ21,5000.0
Lê Thành Bửu13,3000.0
Trần Nhất Trí11,6000.0
Đặng Chánh Nghĩa10,6000.0
Lê Phúc Nhuận10,2000.0
Nguyễn Tuấn Huy6,6000.0
Trương Văn Nghiệm5,0000.0
Lâm Thành Quang4,0000.0
Nguyễn Thị Ngọc Châu4,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DNA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trương Văn NghiệmKế toán trưởngMua4,60020,00040008/02/20185,000
Lê Thành BửuTV HĐQT/TGĐMua14,30010,0008,50001/02/201822,800
Lê Thành BửuTV HĐQT/TGĐMua12,4001,9001,90007/12/201714,300
Lương Văn BạChủ tịch HĐQTMua70,80028,00028,00007/11/201798,800
1