Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - Mã CK : DHC

TênSLCPTỷ lệ (%)
DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II L.P4,915,62514.3
Nguyễn Thị Thủy3,300,0009.6
Lê Quang Hiệp2,585,6157.5
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund2,413,4637.0
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI2,234,3756.5
Lê Bá Phương1,972,3475.7
Lương Văn Thành1,923,4005.6
Trần Minh Hạnh1,269,9713.7
Nguyễn Thanh Nghĩa805,1982.3
Võ Trọng Giáp779,6402.3
Đoàn Văn Đạo702,0502.0
Công ty Chứng khoán Âu Việt390,0001.1
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn209,5600.6
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước142,4000.4
Nguyễn Quốc Bình92,7030.3
Nguyễn Quốc Tuấn72,5010.2
Hồ Thị Song Ngọc60,0060.2
Lê Minh Thanh58,0000.2
Lê Thị Hoàng Huệ48,5950.1
Nguyễn Văn Ly35,2600.1
Đoàn Hồng Lan22,0000.1
Lê Xuân Hoàng18,7500.1
Đoàn Quốc Thái10,0000.0
Nguyễn Thanh Duy10,0000.0
Lư Sanh Võ2800.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DHC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Quang HiệpTV HĐQTBán2,685,615100,000-100,00016/01/20182,585,615
Hồ Thị Song NgọcPhó TGĐBán68,0068,006-8,00011/01/201860,006
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSICổ đông lớnBán2,234,3772-228/12/20182,234,375
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master FundCổ đông lớnMua2,042,1610371,30218/12/20172,413,463
Lê Quang HiệpTV HĐQTBán2,785,615100,000-100,00006/12/20172,685,615
Hồ Thị Song NgọcPhó TGĐBán112,00644,000-44,00001/12/201768,006
Đoàn Hồng LanTV BKSBán4,2004,200-4,20012/08/20170
Trần Minh HạnhCổ đông lớnBán1,279,9810-10,01022/05/20171,269,971
Trần Minh HạnhCổ đông lớnMua1,269,981010,00019/05/20171,279,981
Đoàn Hồng LanTV BKSBán24,20024,000-20,00007/07/20174,200
Hồ Thị Song NgọcTV HĐQT/Phó TGĐBán89,97549,975-49,97008/03/201740,005
Lê Bá PhươngChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,282,727218,000218,00005/01/20171,500,727
Lê Quang HiệpTV HĐQTBán2,123,550223,550001/12/20162,123,550
Lương Văn ThànhTV HĐQT/Phó TGĐMua1,001,000367,000367,00001/11/20161,368,000
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master FundCổ đông lớnMua1,456,5100400,00006/10/20161,856,510
Trần Minh HạnhCổ đông lớnBán1,162,9410-5,00020/07/20161,157,941
Trần Minh HạnhCổ đông lớnMua1,149,071024,50011/07/20161,173,571
Nguyễn Thanh NghĩaPhó Chủ tịch HĐQTBán645,594300,000-100,00017/05/2016545,594
Nguyễn Thanh NghĩaPhó Chủ tịch HĐQTBán676,784300,000-231,19006/04/2016645,594
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master FundCổ đông lớnMua1,024,1000300,00022/03/20161,324,100