Công ty Cổ phần Du Lịch và Thương Mại DIC - Mã CK : DCD

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng7,745,37368.6
Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn800,7497.1
Nguyễn Xuân Hải31,5000.3
Đào Thanh Sơn10,5240.1
Phạm Bá Phúc10,5000.1
Nguyễn Thị Chín6,6590.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DCD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD