Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản - Mã CK : DAT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I34,721,49079.2
Lê Thanh Thuấn1,811,2504.1
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai1,725,0003.9
Lê Thanh Thuấn1,725,0003.9
Lê Văn Chung145,5030.3
Lê Văn Chung138,5750.3
Lê Văn Thủy100,9700.2
Nguyễn Văn Hung58,0750.1
Lê Xuân Quế38,5250.1
Lê Văn Thành19,4400.0
Lê Văn Thành18,5150.0
Nguyễn Thị Diệu Hiền10,5000.0
Nguyễn Hồng Ngự10,3000.0
Trương Vĩnh Thành6,3250.0
Lê Văn Chính6030.0
Lê Văn Lâm6030.0
Hồ Mạnh Dũng5750.0
Lê Duy Tâm5750.0
Lê Hoàng Cương5750.0
Lê Ngọc Xuyến5750.0
Lê Văn Chính5750.0
Lê Văn Thông5750.0
Nguyễn Tiến Ngữ5750.0
Nguyễn Văn Sơn5750.0
Nguyễn Gia Thuần4600.0
Ngô Thị Tố Ngân3450.0
Lê Văn Thiệu3000.0
Lê Thị Như Trang1720.0
Trịnh Thị Lan1720.0
Lê Văn Quí1500.0
Lê Thị Định1150.0
Nguyễn Thị Lê1150.0
Trịnh Thị Ngọc1150.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DAT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trương Vĩnh ThànhTV HĐQTBán9,9004,400-4,40021/09/20165,500
Trương Vĩnh ThànhTV HĐQTBán10,5005,000-60011/08/20169,900
1