Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Mã CK : CZC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Vĩnh Như2,892,54051.6
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam726,90013.0
Phạm Thị Ngọc Trang472,9908.4
Trương Quang Sơn13,8000.2
Trần Quang Lai11,7000.2
Nguyễn Thị Anh10,8000.2
Nguyễn Văn Chín10,8000.2
Võ Đức Dũng7,2000.1
Lê Bá Đậu6,9000.1
Phan Văn Thảo6,9000.1
Phạm Trường Bộ6,6000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CZC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Vĩnh NhưChủ tịch HĐQTMua2,823,830100,00068,71030/08/20172,892,540
Phạm Thị Ngọc TrangThành viên BKSMua420,690100,00052,30017/08/2017472,990
Phạm Thị Ngọc TrangThành viên BKSMua372,690100,00048,00007/07/2017420,690
Vĩnh NhưChủ tịch HĐQTMua2,805,600100,00018,23006/06/20172,823,830
Phạm Thị Ngọc TrangThành viên BKSMua85,0500209,31014/04/2017294,360
Huỳnh SinhPhụ trách CBTTBán18,2700-18,27006/04/20170
Vĩnh NhưGiám đốcBán1,362,0000-16,00016/11/20151,346,000
Cổ đông lớnBán1,389,7000-5,00029/10/20151,384,700
Cổ đông lớnMua236,50001,138,50025/12/20141,375,000
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamCổ đông lớnBán1,871,4001,337,820-1,144,50025/12/2014726,900
Cổ đông lớnMua209,500027,00018/12/2014236,500
Cổ đông lớnMua184,100012,00020/11/2014196,100
Cổ đông lớnMua126,800041,10027/10/2014167,900
Trần Quang LaiChủ tịch HĐQTMua02,0002,00030/03/20122,000
Trần Quang LaiChủ tịch HĐQT/Giám đốcMua7,5004,2004,20030/01/201211,700
1