Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ - Mã CK : CTW

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ17,920,00064.0
Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP6,310,40022.5
Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn3,374,00012.1
Nguyễn Tùng Nguyên11,6000.0
Huỳnh Thiện Đỉnh6,9000.0
Trần Thị Kiều Phương6,1000.0
Phan Thị Thiên5,6000.0
Lâm Nguyệt Thanh5,3000.0
Nguyễn Hữu Lộc5,1000.0
Hồng Ngọc Tâm4,0000.0
Ngô Hồng Hạnh1,3000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CTW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Kỹ thuật EN VIROCổ đông lớnBán6,310,4000-6,310,40031/01/20180
Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNPCổ đông lớnMua006,310,40031/01/20186,310,400
Nguyễn Tùng NguyênTV HĐQT/TGĐMua10,1005,0001,50015/11/201611,600
1