Công ty Cổ phần City Auto - Mã CK : CTF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô7,268,00040.4
Trần Ngọc Dân4,189,45023.3
Trần Lâm3,835,25021.3
Trần Long2,016,00011.2
Ngô Đức Toan1,320,0007.3
Trần Ngọc Dân1,130,0006.3
Nguyễn Văn Tuấn890,0004.9
Thái Thị Xuân Quỳnh790,0004.4
Trần Lâm425,0002.4
Trần Thị Tâm308,9001.7
Trần Trung Chánh100,4000.6
Nguyễn Đăng Hoàng2,5000.0
Nguyễn Hoàng Minh Tiến5000.0
Nguyễn Thị Tâm5000.0
Nìm Vuồn Phu5000.0
Võ Thanh Phong5000.0
Lê Thị Thương Thương3000.0
Phạm Thị Mỹ Dung3000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CTF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành ĐôCổ đông lớnBán7,268,0002,018,000027/04/20180
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành ĐôCổ đông lớnBán9,436,0004,186,000-2,168,00020/03/20187,268,000
Ngô Đức ToanCổ đông lớnMua760,0000560,00020/03/20181,320,000
Trần Trung ChánhTV HĐQT/TGĐBán100,40050,000024/04/20180
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành ĐôCổ đông lớnBán10,500,0005,250,000-1,064,00003/02/20189,436,000
Trần LâmTV HĐQTBán850,000425,000-425,00024/01/2018425,000
Trần Trung ChánhTV HĐQT/TGĐBán100,50050,000-10010/01/2018100,400
Trần Ngọc DânChủ tịch HĐQTBán1,130,000565,000003/02/20180
1