Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân - Mã CK : CPI

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam20,655,00056.6
Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh3,062,7798.4
Phạm Văn Toàn300,0000.8
Thẩm Nguyễn Thục Anh300,0000.8
Bùi Quang Đạo58,8600.2
Nguyễn Bá Sơn25,0000.1
Trần Thị Kiều Oanh6,0000.0
Nguyễn Thị Thanh Duyên2,0000.0
Phạm Thị Hoa1,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CPI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Cảng Quảng NinhCổ đông lớnBán3,461,5620-398,78320/10/20173,062,779
1