Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ - Mã CK : CPC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH TMDV Thanh Sơn Hóa Nông875,22021.4
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)490,10012.0
Võ Viết Thanh360,5438.8
Phan Văn Mưa202,2305.0
Nguyễn Văn Trung93,2622.3
Phạm Quang Nghiêm54,6911.3
AFC Umbrella Fund50,0001.2
Đỗ Văn Thành46,8211.1
Nguyễn Ngọc Minh46,3331.1
Quách Thị Thúy37,8760.9
Dương Minh Thành21,2000.5
Dương Minh Hoàng18,0510.4
Bùi Anh Dũng15,4280.4
Phan Đăng Trúc8,7750.2
Hồ Văn Hỷ2480.0
Nguyễn Văn Thái1340.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CPC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua449,400040,70013/09/2017490,100
Dương Minh ThànhTV BKSBán3,5003,500-3,50010/08/20170
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua410,500038,90020/06/2017449,400
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua405,10005,40028/04/2017410,500
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua371,900033,20020/04/2017405,100
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua366,70005,20030/12/2016371,900
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua344,623022,07729/12/2016366,700
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua303,100041,52320/10/2016344,623
Bùi Anh DũngTV HĐQT/GĐ MarketingBán15,9280-50018/10/201615,428
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua245,600057,50026/07/2016303,100
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua204,200041,40019/04/2016245,600
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua202,50001,70018/02/2016204,200
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnMua199,50003,00016/02/2016202,500
Công ty TNHH TMDV Thanh Sơn Hóa NôngCổ đông lớnMua835,22040,00040,00024/09/2015875,220
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Cổ đông lớnBán127,2000-34,90027/04/201592,300
AFC Umbrella FundCổ đông lớnMua28,000022,00021/05/201450,000
Nguyễn Văn TháiTrưởng BKSBán1,6341,500-1,50003/10/2012134
Dương Minh ThànhThành viên BKSBán21,55110,000-3,50001/06/201218,051
Phạm Quang NghiêmỦy viên HĐQTMua47,67010,00010,00026/03/201257,670
Phạm Quang NghiêmỦy viên HĐQTMua1,72210,000011/05/20120