Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco - Mã CK : CNC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Traphaco3,217,77034.0
Vũ Thị Thuận300,0003.2
Trần Túc Mã194,3462.1
Nguyễn Duy Ký112,9421.2
Ma Thị Hiền106,9841.1
Trần Quang Liêm40,0680.4
Vũ Năng Liêu39,6820.4
Lương Trọng Hoàn33,0840.3
Trần Thị Bích Ngọc32,9400.3
Vũ Thị Hòa10,8860.1
Nguyễn Văn Nhượng20.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CNC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Văn NhượngThành viên HĐQTBán17,98217,980-17,98016/02/20172
Nguyễn Văn NhượngThành viên HĐQTBán42,28230,000-24,30022/07/201617,982
1