Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn - Mã CK : CLW

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV6,630,40051.0
Lê Huy Hùng2,156,70016.6
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam1,420,00010.9
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn300,0002.3
Ngân hàng TMCP Đông Á276,6522.1
Nguyễn Thanh Phong60,0900.5
Phạm Mạnh Đức13,0000.1
Lại Thị Thu8,5000.1
Dương Nam Sơn3,0000.0
Nguyễn Thị Minh Châu2,3000.0
Lê Thị Thanh Tâm1,4000.0
Lê Trọng Hiếu8000.0
Dương Quỳnh Nga6000.0
Vũ Thị Như Quỳnh5250.0
Nguyễn Tú Anh1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CLW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Vũ Thị Như QuỳnhKế toán trưởngBán2,1000-2,10018/09/20170
Cổ đông lớnMua001,890,25008/09/20161,890,250
Phạm Mạnh ĐứcThành viên HĐQT/Giám đốcMua003,00020/10/20113,000
Dương Quỳnh NgaTrưởng BKSMua100040001/11/2011500
1