Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec - Mã CK : CLG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng12,090,00057.2
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng An Pha (COTECANPHA)2,102,0709.9
Tama Global Investments Pte., Ltd.1,661,1407.9
PYN Fund Elite (Non-UCITS)1,275,3906.0
Lưu Thị Thảo431,1302.0
Đào Đức Nghĩa199,0000.9
Nguyễn Thế Thanh33,6900.2
Phan Văn Ngoan4,0000.0
Phan Văn Tín2,8000.0
Đỗ Đăng Nguyễn2,0000.0
Đỗ Hữu Sơn2,0000.0
Phạm Huy Phúc2,0000.0
Phạm Thị Huyền2,0000.0
Trần Nhất Nguyên1,6000.0
Phạm Mạnh Hùng1,0000.0
Trần Hạnh1,0000.0
Vũ Quỳnh Hoa1,0000.0
Đàm Quang Trực5000.0
Đào Đức Cương420.0
Nguyễn Thị Hồng Vân80.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CLG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua1,090,9300184,46028/08/20151,275,390
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua1,050,030040,90007/04/20151,090,930
Tama Global Investments Pte., Ltd.Cổ đông lớnBán1,176,4100-192,24003/03/2014984,170
Tama Global Investments Pte., Ltd.Cổ đông lớnBán1,341,2200-164,81026/02/20141,176,410
Tama Global Investments Pte., Ltd.Cổ đông lớnBán1,574,6800-233,46024/02/20141,341,220
Tama Global Investments Pte., Ltd.Cổ đông lớnBán1,708,7200-134,04018/02/20141,574,680
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựngCổ đông lớnMua11,090,0001,000,0001,000,00004/09/201312,090,000
Tổng Công ty Thủy sản Việt NamCổ đông lớnBán1,000,0000-1,000,00004/09/20130
Tama Global Investments Pte., Ltd.Cổ đông lớnBán1,799,470200,000-90,75002/08/20131,708,720
Trịnh Xuân HàỦy viên HĐQTBán5,0005,000-5,00018/07/20130
Tama Global Investments Pte., Ltd.Cổ đông lớnBán2,000,000200,000-200,53028/06/20131,799,470
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng An Pha (COTECANPHA)Cổ đông lớnMua2,102,070500,000017/10/20122,102,070
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng An Pha (COTECANPHA)Cổ đông lớnMua101,290500,00078023/08/2012102,070
Nguyễn Thị Hồng VânPhó TGĐBán1,8501,850-1,85012/04/20120
Nguyễn Thị Hồng VânPhó TGĐBán3,0083,000-3,00011/04/20128
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng An Pha (COTECANPHA)Cổ đông lớnMua0990,000101,29001/12/2011101,290
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựngCổ đông lớnBán4,090,0001,000,000-1,000,00027/12/20123,090,000
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựngCổ đông lớnMua3,100,0000990,00030/11/20114,090,000
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựngCổ đông lớnBán5,100,0000-2,000,00022/11/20113,100,000
Tama Global Investments Pte., Ltd.Cổ đông lớnMua002,000,00022/11/20112,000,000
12