Công ty Cổ phần Cát Lợi - Mã CK : CLC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam13,366,08051.0
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn1,672,5406.4
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long533,8042.0
Nguyễn Văn Tuý136,3960.5
Nguyễn Văn Đạo75,0000.3
Phạm Hữu Tài52,8580.2
Trương Bình An Sơn49,3490.2
Nguyễn Việt Dũng44,8450.2
Cù Mạnh Đạt15,0040.1
Nguyễn Thế Bảo9,3870.0
Bùi Tấn Hòa9,0410.0
Nguyễn Đức Hanh8,4600.0
Đào Công Vinh7,0200.0
Quách Kim Anh4,8650.0
Cù Thị Kim Ngãi9500.0
Nguyễn Hoàng Minh4000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CLC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trương Bình An SơnTrưởng BKSMua45,9993,3503,35023/01/201749,349
Trương Bình An SơnTrưởng BKSBán48,99920,000-3,00012/08/201645,999
Cù Mạnh ĐạtThành viên HĐQTBán27,00412,000-12,00027/07/201615,004
Nguyễn Văn ĐạoThành viên BKSMua51,0006,0005,00022/04/200856,000
Nguyễn Văn ĐạoThành viên BKSMua50,0001,0001,00031/03/200851,000
Nguyễn Văn ĐạoThành viên BKSMua48,9601,0401,04029/02/200850,000
Nguyễn Thế BảoThành viên HĐQTBán14,68514,685014,685
1