Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng - Mã CK : CKH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Lê Thanh Tùng133,05112.8
Lê Ngọc Đức114,11911.0
Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp103,76910.0
Bùi Hữu Thông65,1506.3
Nguyễn Chung Hiếu60,2025.8
Đào Kim Lợi53,5835.2
Lê Hoàng Hà46,3084.5
Bùi Hữu Dương24,4092.4
Nguyễn Thanh Sơn15,2011.5
Nguyễn Thế Dân15,0381.4
Bùi Thị Phương Mỹ14,8531.4
Trần Xuân Hoạt2,6670.3
Vũ Đức Trung2,3940.2
Hàn Quốc Huy5330.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CKH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Chung HiếuTV HĐQT/Kế toán trưởngMua14,38881381313/03/201815,201
Bùi Hữu ThôngPhó GĐMua12,1003,0002,75301/09/201714,853
Bùi Hữu ThôngPhó GĐMua9,20002,90018/08/201712,100
Nguyễn Chung HiếuTV HĐQT/Kế toán trưởngMua55,6694,5334,53321/04/201760,202
Lê Thanh TùngChủ tịch HĐQT/GĐMua131,7851,2661,26616/03/2017133,051
1