Công ty Cổ phần Cẩm Hà - Mã CK : CHC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần1,387,20051.0
Tống Thị Nguyên150,2805.5
Dương Phú Minh Hoàng66,8782.5
Trần Trung Huân17,5100.6
Trần Thị Kim Anh3,4000.1
Nguyễn Thị Thanh Bình1700.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CHC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Dương Phú Minh HoàngTV HĐQT/GĐMua66,8785,000021/07/20170
1