Công ty Cổ phần Tech - Vina - Mã CK : CET

TênSLCPTỷ lệ (%)
Dương Văn Nam659,70010.9
Hoàng Văn Hải605,00010.0
Nguyễn Công Hoan535,0008.8
Nguyễn Thị Thơm400,0006.6
Bùi Trọng Nghĩa10,0000.2
Trần Thị Hoài10,0000.2
Vũ Ngọc Ánh10,0000.2
Nguyễn Thị Duyên7,2250.1
Nguyễn Thị Thùy Dung5,0000.1
Triệu Thị Mùi5,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CET - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Hoàng Văn HảiChủ tịch HĐQT/GĐBán72,25072,500-72,25025/01/20180
Dương Văn NamCổ đông lớnBán757,7000-98,00006/10/2017659,700
Dương Văn NamCổ đông lớnBán914,0000-156,30002/10/2017757,700
Dương Văn NamCổ đông lớnBán994,0000-80,00020/09/2017914,000
Dương Văn NamCổ đông lớnBán1,050,0000-56,00018/09/2017994,000
Dương Văn NamCổ đông lớnMua555,6000494,40008/09/20171,050,000
Dương Văn NamCổ đông lớnMua365,2000190,40031/08/2017555,600
Dương Văn NamCổ đông lớnMua193,6000171,60030/08/2017365,200
1