Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long - Mã CK : CCL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Triệu Dõng5,360,00011.3
Trịnh Sướng5,000,00010.5
Nguyễn Triệu Dõng3,360,0007.1
Tăng Lưỡng Nghi3,075,1306.5
Dương Thế Nghiêm3,002,1006.3
Trần Thanh Tân2,000,0004.2
Chen Duxiong1,584,2203.3
Nguyễn Thái Nguyên1,552,9403.3
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí1,500,0003.2
Huỳnh Minh Quân1,500,0003.2
CTCP Cơ Điện lạnh REE1,221,2502.6
Nguyễn Ngọc Trâm1,210,0002.5
Công ty Chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT VN1,100,0002.3
Hồng Duy Thức820,0001.7
Nguyễn Kim Hồng Đào270,1120.6
Nguyễn Tuấn Anh256,2500.5
CTCP Chế biến Thủy sản Út Xi87,7700.2
Trương Văn Phước26,2500.1
Lê Phước Sang25,5000.1
Bùi Thị Kim Ngân5,0000.0
Nguyễn Đình Thái2,1000.0
Nguyễn Sông Gianh2,1000.0
Dương Ngọc Đức1,0500.0
Nguyễn Phương Huyền1,0000.0
Dương Bảo Châu5250.0
Dương Minh Nhựt5250.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CCL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trịnh SướngTV HĐQTMua05,000,0005,000,00026/02/20185,000,000
Dương Thế NghiêmTV HĐQT/Phó GĐ/Phụ trách CBTT/Người phụ trách quản trị công tyMua2,1003,000,0003,000,00026/02/20183,002,100
Huỳnh Minh QuânCổ đông lớnBán2,000,0000-500,00012/09/20171,500,000
Nguyễn Thái NguyênCổ đông lớnBán1,865,4700-312,53008/09/20171,552,940
Nguyễn Thái NguyênCổ đông lớnBán2,750,0000-884,53006/09/20171,865,470
Nguyễn Ngọc TrâmCổ đông lớnBán2,300,0000-1,090,00005/09/20171,210,000
Huỳnh Minh QuânCổ đông lớnBán2,385,0000-385,00007/09/20172,000,000
Huỳnh Minh QuânCổ đông lớnBán3,085,0000-700,00006/09/20172,385,000
Huỳnh Minh QuânCổ đông lớnBán3,800,0000-715,00005/09/20173,085,000
Huỳnh Minh QuânCổ đông lớnBán4,200,0000-400,00001/09/20173,800,000
Bùi Thị Kim NgânKế toán trưởngMua0150,0005,00018/11/20165,000
Hồng Duy ThứcCổ đông lớnBán1,415,7500-595,75017/06/2016820,000
Chen DuxiongCổ đông lớnMua1,484,830099,39024/06/20161,584,220
Huỳnh Minh QuânCổ đông lớnMua2,00004,200,00022/06/20164,202,000
Chen DuxiongCổ đông lớnMua1,288,030030,00028/04/20161,318,030
Bùi Thị Kim NgânKế toán trưởngBán115,500115,500-115,50027/04/20160
Trần Hữu TàiCổ đông lớnBán1,415,7500-1,415,75011/03/20160
Hồng Duy ThứcCổ đông lớnMua001,415,75011/03/20161,415,750
Bùi Thị Kim NgânKế toán trưởngBán110,000100,000013/01/2016110,000
Trần Hữu TàiCổ đông lớnMua415,0000980,00006/12/20151,395,000
12