Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau - Mã CK : CAT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Bùi Vĩnh Hoàng Chương1,082,50011.1
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt975,00010.0
Bùi Nguyên Khánh780,0008.0
Bùi Phan Hoàng Anh677,8547.0
Phan Thị Ngọc Ánh600,0006.2
Huỳnh Nhật Vũ570,4575.9
Nguyễn Hồng Đức319,1403.3
Tô Tần Hoài150,0001.5
Huỳnh Văn Long122,5421.3
Lê Thanh Phương113,5001.2
Bùi Thế Hùng90,0000.9
Cao Thị Ngọc Xuân69,1990.7
Đặng Chiến Thắng54,5000.6
Châu Nguyễn Phước Long12,0000.1
Huỳnh Văn Út10,8040.1
Châu Nguyễn Hoàng Long7,0000.1
Nguyễn Hồng Phượng6,2620.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CAT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD