Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 - Mã CK : C92

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Anh Hưng2,675,11350.4
Phạm Đức Tiết1,130,00021.3
Phan Thị Phương Lan264,3895.0
Nguyễn Vĩnh Lộc250,0004.7
Văn Nam Trung231,0004.3
Nguyễn Thị Kim Phượng168,1883.2
Nguyễn Thị Vân119,8222.3
Nguyễn Đình Lục101,5521.9
Nguyễn Cảnh Tùng67,8141.3
Nguyễn Tăng Bảo60,0201.1
Trần Bảo Thành40,0820.8
Võ Đình Việt31,9470.6
Đinh Quốc Hùng30,0620.6
Nguyễn Đình Nông29,0100.5
Phạm Đình Huệ17,1920.3
Nguyễn Chí Thông15,0360.3
Đoàn Quang Thước14,4560.3
Lê Linh12,4290.2
Nguyễn Anh Tuấn10,5100.2
Ngô Trọng Nghĩa9,5120.2
Nguyễn Khắc Hải7,4580.1
Trần Đức Sơn3,7000.1
Mai Quốc Trung3,2780.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : C92 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Văn Nam TrungCổ đông lớnBán501,0000-270,00010/01/2018231,000
Phạm Đức TiếtCổ đông lớnMua860,0000270,00010/01/20181,130,000
Nguyễn Anh HưngChủ tịch HĐQT/GĐ điều hành/Phụ trách CBTTMua2,170,813520,000504,30011/04/20172,675,113
Võ Đình ViệtPhó giám đốc điều hànhBán31,94711,947028/04/20170
Phạm Đức TiếtCổ đông lớnMua00860,00014/03/2017860,000
Nguyễn Vĩnh LộcCổ đông lớnBán880,0000-630,00014/03/2017250,000
Nguyễn Anh HưngChủ tịch HĐQT/GĐ điều hành/Phụ trách CBTTMua2,067,813200,000103,00007/01/20162,170,813
Nguyễn Vĩnh LộcCổ đông lớnMua680,0000200,00011/12/2015880,000
Lê LinhThành viên BKSBán12,4297,429010/11/201512,429
Nguyễn Tăng BảoPhó Giám đốcBán67,92017,900-7,90005/08/201560,020
Nguyễn Vĩnh LộcCổ đông lớnMua261,3160418,52415/06/2015679,840
Nguyễn Anh HưngChủ tịch HĐQT/Giám đốcMua1,841,601250,000226,21205/06/20152,067,813
Văn Nam TrungCổ đông lớnMua262,2870237,78902/06/2015500,076
Nguyễn Chí ThôngThành viên BKSBán28,03613,000-13,00019/05/201515,036
Phan Thị Phương LanCổ đông lớnBán464,3890-200,00019/05/2015264,389
Nguyễn Anh HưngChủ tịch HĐQT/Giám đốcMua1,783,60158,00058,00002/04/20151,841,601
TCT Xây dựng Công trình Giao thông 4Cổ đông lớnBán375,110375,110-375,11013/02/20150
Trần Bảo ThànhỦy viên HĐQTBán69,38229,300-29,30026/02/201540,082
Nguyễn Anh HưngChủ tịch HĐQT/Giám đốcMua1,576,491260,000207,11012/02/20151,783,601
Trần Bảo ThànhỦy viên HĐQTBán120,68280,600-51,30015/01/201569,382