Công ty Cổ phần 471 - Mã CK : C71

TênSLCPTỷ lệ (%)
Vương Thị Ánh Dương998,60020.0
Vương Đình Ngũ807,26216.1
Mai Anh Đồng788,82015.8
Lê Thái Quang Hào778,25415.6
Nguyễn Chí Thành602,03612.0
Nguyễn Văn Toàn127,1992.5
Vũ Hồng Trung47,0000.9
Hồ Tuấn Dũng30,7920.6
Nguyễn Ngọc Hưng28,4700.6
Nguyễn Thanh Tĩnh22,3540.4
Đặng Thị Nga19,4000.4
Phan Xuân Nông13,7000.3

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : C71 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Vương Thị Ánh DươngCổ đông lớnMua00998,60027/12/2016998,600
Công ty Cổ phần 456Cổ đông lớnBán1,000,1000-1,000,10027/12/20160
Công ty Cổ phần 456Cổ đông lớnMua10001,000,00012/07/20161,000,100
Lê Thái Quang HàoThành viên HĐQT/Kế toán trưởngMua761,454200,00016,80017/06/2016778,254
Lê Thái Quang HàoThành viên HĐQT/Kế toán trưởngMua761,154200,00030005/05/2016761,454
1