Công ty cổ phần Đầu tư BVG - Mã CK : BVG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Vũ Hữu Trí2,173,00022.3
Vũ Thị Thanh1,250,00012.8
Trần Anh Vương1,009,10010.3
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực679,0007.0
Nguyễn Thành Chung592,8006.1
Ngô Văn Khoa489,2005.0
Phạm Cương170,0001.7
Nguyễn Hữu Bảo126,0001.3
Đặng Đức Dũng116,0001.2
Lê Văn Thuyên102,7341.1
Lê Quốc Hùng44,4040.5
Trần Thị Thu Lệ16,8880.2
Tạ Thu Hằng15,0000.2
Lê Văn Cường10,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BVG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Ngô Văn KhoaCổ đông lớnMua484,20005,00012/03/2018489,200
Vũ Thị ThanhCổ đông lớnMua001,250,00016/11/20171,250,000
Vũ Thị ThanhCổ đông lớnBán1,250,0000-1,250,00016/11/20170
Vũ Thị QuỳnhCổ đông lớnBán1,250,0000-1,250,00016/11/20170
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lựcCổ đông lớnBán890,0000-211,00011/07/2017679,000
Vũ Hữu TríThành viên HĐQTBán2,173,0001,200,000019/04/20162,173,000
Trần Anh VươngChủ tịch HĐQTBán2,259,1001,300,000-1,250,00021/03/20161,009,100
Vũ Thị QuỳnhCổ đông lớnMua001,250,00021/03/20161,250,000
Vũ Thị Thu HàThành viên BKSBán6,0006,000-6,00029/04/20150
Vũ Hoàng ChươngỦy viên HĐQTBán161,800161,800-161,80027/10/20140
Lê Văn CườngPhó Giám đốcMua10,00050,000026/10/201210,000
Trần Anh VươngChủ tịch HĐQTMua2,259,10095,000016/08/20122,259,100
Vũ Hữu TríỦy viên HĐQTMua34,900200,00064,70012/07/201299,600
Trần Anh VươngChủ tịch HĐQTMua2,259,10095,000005/07/20122,259,100
Tạ Thu HằngKế toán trưởngBán93,00093,000-78,00022/06/201215,000
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lựcCổ đông lớnBán894,600850,000-81,50001/05/2012930,000
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lựcCổ đông lớnMua894,6001,000,000116,90001/05/2012930,000
Vũ Hữu TríỦy viên HĐQTMua0100,00034,90025/04/201234,900
Trần Anh VươngChủ tịch HĐQTMua2,225,000100,00034,10030/03/20122,259,100
Lê Văn CườngPhó Giám đốcMua10,00048,000028/02/201210,000
12