Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang - Mã CK : BTG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam714,00060.0
Nguyễn Thị Thanh Vân30,0002.5
Lâm Anh Tuấn20,0001.7
Lê Thị Kim Hiếu10,3500.9
Nguyễn Văn Phố4,0500.3
Nguyễn Thị Như Mai2,2100.2
Nguyễn Ngọc Nam1,0000.1
Võ Thanh Tòng6000.1
Nguyễn Tấn Hưng4300.0
Lê Tấn Thành3200.0
Trần Văn Tưởng2900.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BTG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lâm Anh TuấnThành viên BKSMua10,000010,00028/03/201320,000
1