Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành - Mã CK : BSC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Bến Thành1,484,42047.1
Công ty Cổ phần Đầu tư VINA575,98618.3
Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng383,48312.2
Công ty Cổ phần Nam Long323,11510.3
Thái Tấn Dũng313,2789.9
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt300,0689.5
Bùi Minh Tuấn152,0004.8
Nguyễn Quang Hiền145,0004.6
Phạm Phú Quốc60,1501.9
Trần Anh Tuấn18,6000.6
Nguyễn Văn Miên12,8700.4

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BSC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn ViệtCổ đông lớnMua145,300200,000154,76824/06/2016300,068
Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt VàngCổ đông lớnMua337,483046,00008/03/2016383,483
Trương Quang ThốngPhó TGĐBán2,9002,900-2,90003/02/20160
Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt VàngCổ đông lớnMua312,87303,00003/02/2016315,873
Phạm Tuấn CườngThành viên BKSBán8,4008,400-8,40025/12/20150
Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt VàngCổ đông lớnMua155,1000153,27302/12/2015308,373
Lê Anh VănThành viên HĐQTBán575,896575,896-575,89602/12/20150
Công ty Cổ phần Đầu tư VINACổ đông lớnMua00575,98603/12/2015575,986
Thái Tấn DũngThành viên HĐQTBán313,278313,278-313,27825/11/20150
Lê Anh VănThành viên HĐQTBán575,986575,986031/12/20150
Thái Tấn DũngỦy viên HĐQTBán313,278313,278018/12/20150
Võ Thúy HạnhKế toán trưởngBán2,6402,640-2,64028/09/20150
Nguyễn Thi GiangỦy viên HĐQT/Phó TGĐBán25,75025,750-25,75012/03/20150
Nguyễn Thi GiangỦy viên HĐQT/Phó TGĐBán25,75025,750002/03/201525,750
Tôn Thị NgaThành viên BKSBán262,707262,707-262,70722/07/20140
Lê Anh VănMua313,2790262,70722/07/2014575,986
Tôn Thị NgaThành viên BKSMua157,707105,000105,00019/06/2013262,707
Phạm Phú QuốcChủ tịch HĐQT/TGĐBán165,150105,000-105,00019/06/201360,150
Thái Tấn DũngCổ đông lớnMua90,0000223,27809/07/2012313,278
Lê Anh VănMua213,44299,83899,83809/07/2012313,280
12