Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước - Mã CK : BPW

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Phước8,684,14080.6
Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Xây dựng và Nông nghiệp Hải Vương1,818,16016.9
Đỗ Văn Phong10,0000.1
Phạm Thị Loan10,0000.1
Huỳnh Văn Lâm5,8000.1
Nguyễn Thị Hồng Hạnh5,8000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BPW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD