Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn - Mã CK : BPC

TênSLCPTỷ lệ (%)
TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam1,862,00049.0
Nguyễn Hữu Kiệm422,50011.1
BCH Công đoàn Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn248,0006.5
Công ty Xuất nhập khẩu xi măng216,2005.7
Mai Viết Dụng22,2000.6
Nguyễn Tiến Côi10,8100.3
Nguyễn Văn Hùng3,8000.1
Hoàng Viết Đê1,9000.1
Trịnh Thị Hiền1,0000.0
Vũ Văn Đại1,0000.0
Lê Trọng Kỷ7100.0
Doãn Nam Khánh3500.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BPC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Hữu KiệmThành viên HĐQTBán200,200200,000-200,20017/07/20170
Nguyễn Hữu KiệmThành viên HĐQTBán300,200100,000-100,00011/07/2017200,200
Nguyễn Hữu KiệmThành viên HĐQTBán375,20075,000-75,00021/03/2017300,200
Nguyễn Hữu KiệmThành viên HĐQTBán425,20050,000-50,00004/10/2016375,200
Nguyễn Hữu KiệmThành viên HĐQTBán475,20050,000-50,00025/08/2016425,200
Nguyễn Hữu KiệmThành viên HĐQTBán525,20050,000-50,00029/07/2016475,200
Nguyễn Hữu KiệmThành viên HĐQTMua425,200100,000100,00007/03/2016525,200
Nguyễn Hữu KiệmThành viên HĐQTMua425,200100,000025/03/20160
BCH Công đoàn Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm SơnCổ đông lớnMua00248,00013/10/2015248,000
TCT Công nghiệp Xi măng Việt NamCổ đông lớnBán2,110,000248,000-248,00013/10/20151,862,000
Nguyễn Hữu KiệmCổ đông lớnMua417,90004,60005/02/2015422,500
Nguyễn Hữu KiệmCổ đông lớnMua379,90004,80012/06/2014384,700
Nguyễn Hữu KiệmCổ đông lớnMua341,000012,20028/04/2014353,200
Nguyễn Hữu KiệmCổ đông lớnMua297,200010,90026/12/2013308,100
Nguyễn Hữu KiệmCổ đông lớnMua260,100022,20028/11/2013282,300
Nguyễn Hữu KiệmCổ đông lớnMua223,80005,90026/03/2013229,700
Nguyễn Hữu KiệmCổ đông lớnMua184,800036,20024/01/2013221,000
Trịnh Thị HiềnThành viên BKSMua010,0001,00015/06/20121,000
Nguyễn Văn HùngThành viên HĐQT kiêm Phó GĐBán4,500700-70005/03/20093,800
Lê Trọng KỷThành viên BKSBán4,7104,000-4,00030/09/2007710
12