Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định - Mã CK : BMC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định3,098,18425.0
Văn phòng Thành ủy Bình Định2,790,01222.5
Nguyễn Đức Huyện668,8205.4
Trịnh Thị Xuân228,2201.8
Nguyễn Thị Minh Huyền180,0001.5
Lê Anh Vũ63,3510.5
Ngô Văn Tổng60,0000.5
Huỳnh Ngọc Bích45,3720.4
Lê Thị Trúc Mai12,6000.1
Trần Cảnh Thịnh12,0000.1
Đỗ Thanh Thao4,0030.0
Hà Văn Cường3,5770.0
Võ Tân3,2500.0
Nguyễn Xuân Vinh1,7800.0
Võ Chí Năng9450.0
Nguyễn Thị Hải Vi3000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trịnh Thị XuânCổ đông lớnBán628,2200-400,00016/10/2017228,220
Hà Văn CườngThành viên HĐQT/Phó TGĐBán13,57710,000-10,00020/04/20163,577
Trịnh Thị XuânCổ đông lớnMua586,380095,21029/06/2015681,590
Hà Văn CườngPhó giám đốcBán15,57710,000-2,00010/12/201413,577
Ngô Văn TổngChủ tịch HĐQT/TGĐBán105,00045,000-45,00016/01/201460,000
Ngô Văn TổngChủ tịch HĐQT/TGĐBán200,00095,000-95,00017/12/2013105,000
Nguyễn Xuân VinhThành viên BKSMua7801,0001,00005/11/20131,780
Ngô Văn TổngChủ tịch HĐQT/TGĐMua185,00015,00015,00001/02/2013200,000
Trần Cảnh ThịnhThành viên HĐQT/Phó TGĐMua9,4505,0002,55001/02/201312,000
CTCP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBCCổ đông lớnMua050,000003/01/20130
CTCP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBCCổ đông lớnMua050,000025/10/20120
CTCP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBCCổ đông lớnMua050,000020/09/20120
Ngô Văn TổngChủ tịch HĐQT/TGĐMua175,00010,00010,00017/09/2012185,000
CTCP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBCCổ đông lớnBán20,42020,420-20,24022/08/20120
CTCP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBCCổ đông lớnBán0020,42030/06/201220,420
Lê Thị Trúc MaiThành viên BKSMua3,1501,8501,10020/07/20123,250
Lê Thị Trúc MaiThành viên BKSBán3,1501,000-1,00020/07/20123,250
Ngô Văn TổngChủ tịch HĐQT/TGĐMua150,00025,00025,00011/07/2012175,000
CTCP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBCCổ đông lớnBán80,00080,000-80,00020/04/20120
CTCP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBCCổ đông lớnBán110,00030,000-30,00010/04/201280,000
12