Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu - Mã CK : BLF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á3,000,00028.6
Nguyễn Thị Thu Hương1,002,3009.5
Hideakie Abe200,0001.9
Nguyễn Tường Long180,0001.7
Nguyễn Phạm Như Hải130,0001.2
Nguyễn Văn Cương50,0000.5
Võ Thị Thảo Ly50,0000.5
Võ Văn Châu Em50,0000.5
Tô Huy Phong14,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BLF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD