Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang - Mã CK : BIO

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Thị Kim Chung1,366,32016.0
Lê Đình Phan604,2007.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BIO - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD