Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC - Mã CK : BHT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Dương Thị Hà690,00015.0
CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm649,00014.1
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng227,3004.9
Nguyễn Văn Thường200,0004.3
Đinh Đức Tân75,0001.6
Phan Văn Đức50,0001.1
Tạ Văn Tú49,0001.1
Đặng Thị Bóc35,0000.8
Dương Thị Thủy33,1000.7
Nguyễn Khánh Hiệp32,8000.7
Lê Đắc Hậu30,0000.7
Nguyễn Văn Hợp20,7500.5
Đỗ Thị Hằng17,2500.4
Đặng Thị Nụ5,0000.1
Nguyễn Thế Hưng4,6500.1
Phạm Đình Huỳnh2,4000.1
Lê Thị Thúy1,5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BHT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Tạ Văn TúTV HĐQT/Phụ trách CBTTMua9,00040,00040,00025/05/201649,000
CTCP Phát triển Đô thị Từ LiêmCổ đông lớnMua500,000149,000149,00028/04/2011649,000
Đinh Quang ChiếnCổ đông lớnBán142,600142,600-142,60022/04/20110
CTCP Phát triển Đô thị Từ LiêmCổ đông lớnMua0500,000500,00013/04/2011500,000
Đinh Quang ChiếnCổ đông lớnMua2,6000140,00022/03/2011142,600
1