Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương - Mã CK : BDP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Du lịch Đại An24,433,39897.7
Trần Trung Tuân1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BDP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Du lịch Đại AnCổ đông lớnMua0024,433,39814/12/201724,433,398
Vietnam Property LimitedCổ đông lớnBán24,433,39824,433,398-24,433,39814/12/20170
1