Công ty Cổ phần Thống Nhất - Mã CK : BAX

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai2,957,76036.1
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa2,376,60029.0
Quách Trọng Nguyên530,4806.5
Lê Văn Liêm31,6000.4
Nguyễn Hoàng Dũng19,7000.2
Lê Hữu Tịnh15,0000.2
Nguyễn Văn Thạnh15,0000.2
Phan Văn Yên12,4000.2
Đào Sỹ Du10,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BAX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Hoàng DũngTV HĐQT/TGĐMua19,70050,000030/03/20180
Lê Văn LiêmTV HĐQTMua25,20030,0006,40026/02/201831,600
1