Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát - Mã CK : BAL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội1,379,00069.0
Nguyễn Hồng Liên12,6500.6
Nguyễn Văn Đọ6,2000.3
Nguyễn Thị Kiều Chi5,9800.3
Nguyễn Hải Hồ3,5500.2
Bùi Diệu Hằng1,4000.1
Bùi Đỗ Giao2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BAL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD