Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Mã CK : BAB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Thái Hương21,624,5904.3
Nguyễn Trọng Trung19,089,5143.8
Trần Thị Thoảng16,032,0623.2
Nguyễn Hồng Tiến9,149,5991.8
Đào Đình Phát7,360,2141.5
Thái Thị Thanh Bình3,934,1510.8
Đào Phương Thảo1,725,6400.3
Trần Anh Dũng1,725,6400.3
Trương Thị Kim Thư1,624,2670.3
Đặng Thái Nguyên1,402,4760.3
Phạm Hồng Công952,0260.2
Chu Nguyên Bình920,3410.2
Lê Ngọc Hồng Nhật805,2990.2
Võ Văn Quang335,2600.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BAB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD