Công ty Cổ phần Việt An - Mã CK : AVF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Lê Văn Lợi5,660,95013.1
CTCP Thủy sản Ba4,339,91010.0
Nguyễn Thị Phương Song783,9301.8
Lê Thị Lài658,4361.5
Lê Thị Lệ Thủy423,3751.0
Phùng Hoàng Trâm Anh383,7000.9
Nguyễn Thị Thanh Giang254,0450.6
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam197,4350.5
Nguyễn Thị Huyền115,3000.3
Trương Minh Giàu114,4000.3
Trần Thị Trang109,0000.3
Ngô Văn Thu85,3000.2
Trần Lê Đức Thịnh70,0000.2
Nguyễn Thanh Hùng60,4440.1
Trương Thanh Long26,4000.1
Lưu Thuận Thảo15,4000.0
Nguyễn Sơn Lâm15,4000.0
Nguyễn Thị Bích Vân10,1800.0
Mai Trúc Thanh10,0000.0
Nguyễn Trọng Nghĩa50.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AVF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
CTCP Thủy sản BaCổ đông lớnMua2,549,91001,790,00003/06/20154,339,910
Lê Văn LợiCổ đông lớnBán7,450,9500-1,790,00003/06/20155,660,950
Nguyễn Thị Phương SongCổ đông lớnBán2,283,9300-1,500,00001/06/2015783,930
Lê Văn LợiCổ đông lớnMua6,942,5700508,38026/05/20157,450,950
Nguyễn Thị Phương SongCổ đông lớnMua2,133,9300150,00026/05/20152,283,930
CTCP Thủy sản BaCổ đông lớnMua2,119,9100430,00025/05/20152,549,910
Lê Văn LợiCổ đông lớnMua4,842,57002,100,00022/05/20156,942,570
Lê Văn LợiCổ đông lớnMua4,555,0000287,57021/05/20154,842,570
Lê Văn LợiCổ đông lớnMua4,255,0000300,00020/05/20154,555,000
Lê Văn LợiCổ đông lớnMua2,130,90001,100,00018/05/20153,230,900
Nguyễn Thị HuyềnKế toán trưởngBán6,0086,008-6,00026/08/20148
Nguyễn Thị HuyềnKế toán trưởngBán8,5082,500-2,50007/08/20146,008
Trần Lê Đức ThịnhPhó TGĐ/Người CBTTBán105,10035,100-35,10016/07/201470,000
Lưu Bách ThảoThành viên HĐQTBán1,732,5101,732,510-1,732,51009/07/20140
Nguyễn Quốc TínThành viên HĐQTBán19,35119,351-19,00030/06/2014351
Nguyễn Quốc TínThành viên HĐQTMua35109,67530/06/201410,026
Công ty Far East Ventures LLCCổ đông lớnBán2,400,0002,400,000-2,400,00015/05/20140
Lưu Bách ThảoChủ tịch HĐQTBán2,052,510450,000-320,00026/05/20141,732,510
Lưu Bách ThảoChủ tịch HĐQTBán3,000,0001,000,000-947,49029/04/20142,052,510
Nguyễn Thị Thanh GiangThành viên HĐQTBán508,045254,000-254,00018/03/2014254,045