Công ty Cổ phần An Thịnh - Mã CK : ATB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Đình Thắng660,0004.8
Lê Văn Hiếu620,0004.5
Lô Đình Ních600,0004.3
Hồ Duy Đạt400,0002.9
Đỗ Thị Hằng Vân1,0000.0
Lê Thị Thu Hiền5000.0
Vũ Thị Hạnh5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ATB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Đình ThắngTV HĐQT/Phó GĐBán660,000660,000006/04/20180
Hồ Duy ĐạtCổ đông lớnBán699,8000-299,80023/02/2018400,000
Hồ Duy ĐạtCổ đông lớnMua693,900033,50006/02/2018727,400
Hồ Duy ĐạtCổ đông lớnMua330,2000395,70001/02/2018725,900
Hồ Duy ĐạtCổ đông lớnBán725,9000-32,00005/02/2018693,900
Đặng Danh SinhTV HĐQTBán650,000650,000-650,00014/12/20170
Lê Văn HiếuPhó GĐBán200,000200,000-200,00007/12/20170
Lô Đình NíchChủ tịch HĐQTBán425,000425,000-425,00028/11/20170
Lê Văn HiếuPhó GĐBán500,0000-500,00008/11/20170
1