Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội - Mã CK : ASD

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Sông Đà2,200,00055.0
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng600,00015.0
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Khu đô thị Sông Đà400,00010.0
Công ty Cổ phần Sông Đà 9400,00010.0
Đoàn Ngọc Ly400,00010.0
Đỗ Tú Oanh360,0009.0
Nguyễn Đố Thảo Đan320,0008.0
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà200,0005.0
Trần Thị Ngoan200,0005.0
Công ty cổ phần Sông Đà 11180,0004.5
Đỗ Đức Thắng168,1004.2
Vũ Văn Đoài168,1004.2
Bùi Ngô Phúc1,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ASD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Vũ Văn ĐoàiPhó TGĐMua1000168,00020/12/2017168,100
Đỗ Đức ThắngTrưởng BKSMua1000168,00020/12/2017168,100
Đặng Hồng TrươngCổ đông lớnBán840,0000-840,00019/12/20170
Đặng Hồng TrươngCổ đông lớnMua00840,00024/06/2016840,000
Đoàn Thị Thu HàCổ đông lớnBán840,0000-840,00024/06/20160
Nguyễn Đố Thảo ĐanCổ đông lớnMua00320,00008/06/2016320,000
Đoàn Ngọc LyChủ tịch HĐQT/TGĐMua00400,00015/06/2016400,000
Cổ đông lớnMua00400,00015/06/2016400,000
Hà Mạnh DươngPhó TGĐMua00200,00015/06/2016200,000
Đỗ Tú OanhCổ đông lớnMua00360,00008/06/2016360,000
Đoàn Thị Thu HàCổ đông lớnMua00840,00008/06/2016840,000
Tổng Công ty Sông ĐàCổ đông lớnBán2,200,0002,200,000022/10/20152,200,000
Tổng Công ty Sông ĐàCổ đông lớnBán2,200,0002,200,000026/06/20152,200,000
Tổng Công ty Sông ĐàCổ đông lớnBán2,200,0002,200,000021/05/20152,200,000
1