Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ - Mã CK : APP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Hoàng Trung Dũng956,21621.7
Nguyễn Hà Trung658,60014.9
Sử Bùi Bảo Ngọc210,0004.8
Nguyễn Ngọc Hiền27,2250.6
Vũ Quốc Phồn23,4130.5
Nguyễn Thị Trường15,5170.4
Vũ Văn Tràng11,7000.3
Vũ Quang Hải9,1630.2
Phạm Quý Hồng3,9620.1
Vũ Quý Lâm2,2090.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị Mai AnhTV HĐQTBán175,631175,631-175,63108/02/20180
Cổ đông lớnMua495,9000162,70012/08/2015658,600
Trần Thị PhúcCổ đông lớnBán350,0000-350,00002/07/20150
Hoàng Trung DũngỦy viên HĐQTMua606,216382,000350,00015/07/2015956,216
Phạm Quý HồngỦy viên HĐQT/Phó TGĐMua3,962950,000030/06/20153,962
Hoàng Trung DũngỦy viên HĐQTBán606,216106,210025/06/2015606,216
Phạm Thị Thúy HàPhó TGĐBán55,61955,619-55,61919/06/20150
Sử Bùi Bảo NgọcCổ đông lớnMua00210,00016/06/2015210,000
Phạm Thị Thúy HàPhó TGĐBán8,1908,190-8,19019/06/20150
Trần Thị PhúcCổ đông lớnBán960,0000-610,00016/06/2015350,000
Tập đoàn Hóa chất Việt NamCổ đông lớnBán1,754,4461,754,446-1,754,44603/06/20150
Cổ đông lớnMua00495,90002/06/2015495,900
Trần Thị PhúcCổ đông lớnMua00960,00001/06/2015960,000
Hoàng Trung DũngPhó chủ tịch HĐQT/Phó TGĐBán502,700140,000017/10/2011582,900
Hoàng Trung DũngPhó chủ tịch HĐQT/Phó TGĐMua502,700200,00080,20017/10/2011582,900
Hoàng Trung DũngPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐMua325,57250,00033,50030/06/2011359,072
Hoàng Trung DũngPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐMua295,57230,00030,00019/04/2011325,572
1