Công ty Cổ phần Nam Việt - Mã CK : ANV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Doãn Tới56,905,00045.7
Doãn Chí Thanh17,100,00013.7
Doãn Chí Thiên17,099,99913.7
Deutsche Bank AG3,229,0732.6
Đỗ Lập Nghiệp19,0000.0
Nguyễn Duy Nhứt19,0000.0
Đặng Văn Điền10,0000.0
Doãn Quốc Hội10,0000.0
Doãn Quốc Xã10,0000.0
Nguyễn Thừa Bửu10,0000.0
Trần Ánh5,0000.0
Đỗ Thị Thảo2,0000.0
Doãn Văn Nho2,0000.0
Dương Minh Phong4440.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ANV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Duy NhứtPhó chủ tịch HĐQT/Phó TGĐMua007,60020/03/20147,600
Doãn TớiCổ đông lớnMua8,457,987600,000542,01307/01/20149,000,000
Dương Thị Kim HươngPhó TGĐMua18,500010,00019/07/201228,500
Deutsche Bank AGCổ đông lớnBán4,547,9001,318,827-1,318,82711/11/20093,229,073
Deutsche Bank AGCổ đông lớnMua4,074,060473,840473,84011/11/20094,547,900
Doãn TớiChủ tịch HĐQT kiêm TGĐMua09,000,0008,457,98722/02/20098,457,987
Deutsche Bank AGCổ đông lớnMua3,286,260038,86005/08/20083,325,120
Nguyễn Duy NhứtỦy viên HĐQTMua10,0000031/03/200810,000
Deutsche Bank AGCổ đông lớnMua3,973,450077,22026/06/20084,050,670
1