Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC - Mã CK : AMS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Văn Thọ3,673,12724.5
Ngô Quang Anh1,000,0006.7
Đinh Ngọc Thắng600,0004.0
Nguyễn Sơn500,0003.3
Trần Ngọc Dương500,0003.3
Nguyễn Văn Khánh325,0002.2
Nguyễn Đức Độ30,0000.2
Nguyễn Thị Hà27,5900.2
Lê Đình Tư23,1970.2
Lê Phương Nhâm19,0000.1
Nguyễn Văn Dũng11,1000.1
Nguyễn Hồng Quân9,3200.1
Nguyễn Thị Khuyên1,2650.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AMS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị KhuyênPhụ trách CBTTBán4,2653,000-3,00028/02/20181,265
Nguyễn Thị KhuyênPhụ trách CBTTBán9,0656,000-4,80018/01/20184,265
Cổ đông lớnBán1,000,0000-1,000,00006/12/20170
Ngô Quốc ThịnhTV HĐQT/TGĐMua02,000,000015/12/20170
Nguyễn Văn KhánhCổ đông lớnBán1,500,0000-1,175,00007/11/2017325,000
Nguyễn Văn ThọChủ tịch HĐQTMua1,973,1271,700,0001,700,00008/11/20173,673,127
Nguyễn Hồng QuânGĐ chi nhánhMua6,52010,0002,80024/10/20179,320
Nguyễn Văn ThọChủ tịch HĐQTMua1,970,827600,0002,30017/10/20171,973,127
Nguyễn Văn ThọChủ tịch HĐQTMua1,969,527700,0001,30007/09/20171,970,827
Nguyễn Hồng QuânGĐ chi nhánhMua3,10015,0003,42024/08/20176,520
Nguyễn Thị KhuyênPhụ trách CBTTMua9,06510,000016/08/20179,065
Nguyễn Thị HàKế toán trưởngMua22,09010,0005,50010/08/201727,590
Nguyễn Văn DũngPhó TGĐMua030,00011,10002/08/201711,100
Nguyễn Văn ThọChủ tịch HĐQTMua1,952,282800,00017,24502/08/20171,969,527
Lê Phương NhâmTV BKSMua11,30010,0007,70027/07/201719,000
Nguyễn Văn ThọChủ tịch HĐQTMua1,946,942700,0005,34021/06/20171,952,282
Nguyễn Văn ThọChủ tịch HĐQTMua1,873,442200,00073,50016/05/20171,946,942
Lê Đình TưPhó TGĐBán23,19723,197008/03/201723,197
Lê Phương NhâmTV BKSMua0100,00011,10006/03/201711,100
Nguyễn Văn ThọChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,873,442300,000006/03/20171,873,442
1