Công ty Cổ phần Bê tông Becamex - Mã CK : ACC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV7,336,70473.4
Mutual Fund Elite (Non - Ucits)999,20010.0
CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương351,9003.5
Trương Đức Hùng30,5910.3
Nguyễn Thị Thúy Vân19,2160.2
Phạm Thị Sương11,4760.1
Nguyễn Tấn Thuận9,5700.1
Trịnh Thị Ngận2,5200.0
Nguyễn Xuân Dương6000.0
Nguyễn Hồng Tuyên1000.0
Nguyễn Xuân Cưỡng240.0
Trần Trung Kiên50.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Xuân CưỡngPhó TGĐ Kỹ ThuậtBán624600-60022/11/201624
Nguyễn Xuân CưỡngPhó TGĐ Kỹ ThuậtBán12,62412,000-12,00014/09/2016624
Nguyễn Xuân CưỡngPhó TGĐ Kỹ ThuậtBán800800-80031/12/20150
Nguyễn Xuân CưỡngPhó TGĐBán800800031/12/20150
Châu Thị VânTrưởng BKSBán4,1004,100-4,10002/07/20150
Mutual Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua768,9300230,27004/02/2015999,200
Trần Trung KiênPhụ trách CBTTBán500500-50023/06/20140
Mutual Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua602,4700166,46011/06/2014768,930
Mutual Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua509,140093,33007/03/2014602,470
Mutual Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua494,390014,75017/12/2013509,140
Trần Trung KiênNgười CBTTBán8,2008,200-8,20016/07/20120
Trần Trung KiênNgười CBTTBán3,8553,855-3,85012/07/20125
Trần Trung KiênNgười CBTTBán5,0005,000-5,00016/05/20120
1