Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình - Mã CK : ABSC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty CP XNK Tổng hợp hà Nội16,870,56242.5
Tập đoàn Điện lực Việt Nam11,486,85328.9
Ngân hàng TMCP An Bình3,435,0008.7

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ABSC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD