Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt - Mã CK : ABR

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trương Thị Vân382,02012.7
Trương Hoàng Hạnh90,0003.0
Trương Thành Hưng41,9801.4

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ABR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD